fredag 28. januar 2011

Gaskavahkku leimmet báktehárjjis, mánáid mielas lei somá fas doppe fitnat. Barna syntes at det var artig når vi var i báktehárji igjen.

 Hui buorre mánáid roavvamotorihkkii go besset viegadit ja spáppastallat. Dakkáraš latnja galggašii mis mánáidgárddis. :)
Det er veldig bra for grovmotorikken til barna når dem kan springe og leke med ball. Vi skulle hatt et sånt rom i barnehagen. :)

 1-2-3, VIEHKALEHPET! 1-2-3 SPRING!

 Guuuhkes gearpmaš, muhto manai gal gaskat. En slange som var laaang, men den gikk i to.

Olgun lea hui somá stoahkat, mii finadit juohke beaivvi olgun. Vi er ute hver dag og det er artig. :)

Dudjome

 Ovttas mii máhttit.. Sammen kan vi.. Fiinna beaivváš! Solen ble så fin!

 Njálgga biebmu! God mat!
Gidain lea somá bargat go beassá čárvut ja hábmet vaikko movt. Der er artig å jobbe med kittleire når man kan forme og kna den akkurat sånn som man vil.

fredag 21. januar 2011


Stuorit ossodat mánát leat otne ráhkadan beaivváš koarttaid. Store barns avdelinga har laget sol kort idag.

Buorre vahkkoloahppa! :)
God helg!  :)


 Mánát leat ieža goivon muohtabieju ja duollji vel bidjan vuoi lea liekkas čohkohallat doppe. Ungene har sjøl gravd snehula, også har de fått reinskinn sånn at det er varmt å sitte der. Biejuid sáhta feara gosa goaivut! Snehuler graves over alt!

 Mánát nu liikojit vuojaniiguin stoahkat, ja leat juo álgan jearahallat goas mii vuolgit skuter tuvrii. Ungene liker å leke med kjøretøy, og de har allerede begynt å lengte etter skuter tur.


 Mii fuomašeimmet garjja dooooppe, oainnat go? Vi fikk øye på en kråke som sitter laaangt der oppe, kan du se?


Lei go son sus borran miella? Tro om den var sulten?