fredag 27. januar 2012

BUORRE OĐĐA JAHKI! GODT NYTT ÅR!

Mis lea stuorit ossodagas fáddán leamaš dán mánu/ ođđajagimánu ođđa jahki ja beaivváš. Mii leat ságastallan dan birra go ođđa jahki álgá, ahte de lea vierru rávkat buori ođđa jagi ja giitit vássan jagi ovddas.
Mii leat maid ságastallan dan birra ahte dál álgá fas čuovgadit áiggi guvlui mannat ja beaivvit guhkkot rivssatlávkiguin. Leat humádan ahte beaivváš fas ihttá fargga ja leat ge beassan oaidnit beaivváža:)
Mii leat málen ollu ja ráhkadan govaid.

Tema på storebarnsavdelinga i januar har vært "nytt år" og sola. Vi har snakket om det når et nytt år begynner, så er det vanlig å takke for det gamle året og ønske alle et godt nytt år. Vi har også snakket om at det går mot lysere tider igjen og at snart kan vi se sola igjen  og vi HAR sett sola:)
Vi har også malt masse og laget masse flotte sol bilder.
 mii leat govven dan fiinna beaivváža.... vi har tatt bilder av den nydelige sola.......... máleme beaivvážiid seaidnái gárvodanlanjas. háliideimmet veahá hervet min gárvodanlanja. Vi holder på å male sol på veggene i garderoben. Vi hadde lyst til å pynte veggene litt i garderoben.

 šaddet juohkelágaš beaivvážat. det blir mangeslags soler....
 Fiinna govaid maleme.......det blir kjempefine bilder... ja de mii ráhkadit fas govaid:) og da er det på\ an igjen med å lage bilder....:)) De šadde dákkar govat... sånne bilder ble det den her gangen...

Dál mii leat geargan ođđajagi ja  beaivváš fáttáin ja boahtte váhkku rajes áigut stuorit ossodagas hupmat rievssaha birra. De mis gal lea ollu bargu ovddosguvlui. Mii áigut váccašit geahččat gávdnat go rivssaha luottaid meahcis, áigut hárjehallat rievssatlávlaga:  "Eadni duđđu ga ga ga ga ga". Áigut geahčadit rievssatgovaid ja lohkat girjji rievssaha birra. Dastto áigut gárdut ja jus darvehit rievssahiid, de mii gal soaitit beassat máisttit rievssatbierggu vel.....

Nå er vi ferdige med nyttår og sol temaet. Fra neste uke skal vi i storebarnsavdelinga lære mer om rypa. Vi har planer om å gå å lete etter rypespor i snøen. Vi har en artig sang vi vil øve på , vi skal se på bilder og lese bok om rypa . så skal vi sette ut rypesnarer og hvis vi er så heldige å fanger noen ryper, kan det hende vi får smake på rypekjøtt:)lagt inn av SKTB