mandag 7. oktober 2013

Čakča stuorit ossodagas. Høsten i storebarnsavdelingen.

Meahcis gávnnaimet unna visoža, ja das šattai muitalus ovtta unna áhkoža birra mas lea heasta.
Et lite hus vi fant i skogen ble til et eventyr om en bitteliten dame med hest.

 Meahcis lea fiinniis buđaldit. Ute i naturen er det fint å forske.


 Mánát ieža válljejit govaid mainna hálidit bargat. Barna velger selv hvordan bilder de vil lage.

 Ákšomuotkis tuvrras leamašan. Vært i Økseidet på tur.

 Doppe mii gávnnaimet imaš guobbára. :) Der fant vi en rar sopp. :)
Lei buorre sadji viehkat ja goargŋut. God plass til å springe og klatre.

 Mis lea leamaš johtolaga birra. Hupman mo johtolagas galgá láhttet ja leat maid ráhkadan galbbaid. Vi har lært om trafikken, snakket hvordan man skal opptre i trafikken og vi har også laget skilt.Čakča unnit ossodagas. Høsten i små barnsavdelingen.

                Friddjastoahkan.
                Frilek.                Govaid ráhkadeame čakčaivnniiguin.
                Lager bilder av høstfargene.
                Merkestit gal ferte bohcco.
                Merking av rein.
          Gáfestallámin meahcis. Mánáidbottu doalaimet olgun árrangáttis. Ute på tur. Samlingstunden holdt vi rundt bålet.

Meahcis lea ollu maid oaidná! Ja geahččame mot luondu rievda čakčat. I naturen er det mye å se! Hvordan naturen endrer seg på høsten.
            Čakčat mii lea čoaggan čáhppes murjjit ja ráhkadan sáfta.
            I høst har vi plukket krøkebær og laget saft av dem.
          Viežžame ávdnasiid vuoi beassa čakča govaid ráhkadit.
           Hentet natur materiell så vi kan lage høstbilder.
                  Muoraid čoaggimin vuoi dolla šaddá.
                  Før bålet kan lages så må man sanke ved.