mandag 7. oktober 2013

Čakča unnit ossodagas. Høsten i små barnsavdelingen.

                Friddjastoahkan.
                Frilek.                Govaid ráhkadeame čakčaivnniiguin.
                Lager bilder av høstfargene.
                Merkestit gal ferte bohcco.
                Merking av rein.
          Gáfestallámin meahcis. Mánáidbottu doalaimet olgun árrangáttis. Ute på tur. Samlingstunden holdt vi rundt bålet.

Meahcis lea ollu maid oaidná! Ja geahččame mot luondu rievda čakčat. I naturen er det mye å se! Hvordan naturen endrer seg på høsten.
            Čakčat mii lea čoaggan čáhppes murjjit ja ráhkadan sáfta.
            I høst har vi plukket krøkebær og laget saft av dem.
          Viežžame ávdnasiid vuoi beassa čakča govaid ráhkadit.
           Hentet natur materiell så vi kan lage høstbilder.
                  Muoraid čoaggimin vuoi dolla šaddá.
                  Før bålet kan lages så må man sanke ved.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar