torsdag 23. juni 2011

Mánáidgárdde jahki stuorit ossodagas 2010/2011. Barnehage året i storebarns avdelinga 2010/2011.


 misiid mearkume/ kalvemerking

 murjeme/ bærplukking
 herggiin vuodjime/ kjører med rein
 sámi leavga/ det samiske flagget

 fanastuvra/ båt tur adveantta/ advent
 juovllat/ jul
 rievssatgárdun / rypefangst med snarer

 duoddaris ealo luhtte/ på vidda hos reinflokken

nam nam....
                           
 juoŋastame/ isfiske med garn kinos/ på kino


lagt inn av MLS