onsdag 18. mai 2011

Mannan vahkku.:) Forrige uke.:)

 Ávvudeimmet 17 mai, ráhkadeimmet ieža Norgga leavggaid ja čiŋaid, ja váccimet vel toga. :)
Feiret 17 mai på forskudd med selvlaga flagg og pynt, og gikk tog. :)
HIPP HIPP HURRA!

fredag 6. mai 2011


Sihkkelit leat dal beassán fas váldit atnui. Syklene er tatt i bruk.
 Dolastan tuvra das mánáidgárdde lahka. På bål tur i nær området.

                                    
 Dál lea fas gilvin áigi. Nå er det tid for å plante igjen.
                                  
 Gea, go nu šaddet! Se, som de vokser!
                                        
 Láirrin lea soma bargat go dainna sáhttá hábmet vaikko maid. Det er artig å jobbe med leire når man kan forme den som man vil.

Unnit ossodat. Små barns avdelinga.

Unnit ossodat mánát lea leamaš Máttaluobbalis vuodjime herggitguin.
Små barns avdelinga har vært å kjørt med rein.

                                   Heargi mu heargi
                                   stuorat ja lodji.
                                   Čoarvvit nu stuorrat
                                   govdes galba.

                                               Oaivvi dat lokti
                                                beljin dat gulla.
                                                Čalmmin dat oaidna
                                                oppa guhkas.

                                                         Govdat du gazza
                                                         goaivvut ja goaivvut
                                                         vistti don goaivvut
                                                         muohttaga sis.

                                                 

                                       


 
 Beassáš čiŋaid ráhkadeame. Påskepynten lages.

                                              
                                            Dolastan tuvrras, bål tur :)