mandag 19. september 2011

UNNIT OSSODAT ČAKČAT 2011 / SMÅBARNSAVDELINGEN HØSTEN 2011

unnit ossodaga mánát leat bargan suinniiguin maid stuorit ossodaga mánát leat čuohppan ja šluvgan. Unnoraččat leat beassan guoskkat, čárvut, haksit ja oaidnit suinniid. Sii leat bilgen daid.
Småbarnsavdelinga har arbeidet med sennegresset som storebarnsavdelinga har skjært. Småttingene har fått se, lukte og kjenne på gresset og flettet det sammen. Bilgeme suinniid/ flette sammen sennegresset


 Dá lea bilga / her har vi flettet sammen sennegresset så det ble en sennegressfletteMURJEME / BÆRPLUKKING

 mánát nu viššálat murjet / ivrige små plukkere


 Hui buorre fiinnamotorihka hárjehallan / veldig bra trening for finmotorikkenOSSODAGAS/ I AVDELINGA
 Dá lea oba somas bargu. Justte miela mielde ja dás gal oahppá maid ollu. Mánná hárjehalla fiinnamotorihka, ivnniid, hámiid, beassá geavahit FANTASIIJA. Dette er artig, akkurat det vi liker. Og barna lærer masse. Det er bra trening for finmotorikken, barna lærer form og farger og får bruke FANTASIEN sin.

 OBA SOMA. Dás gal beassá hábmet dan maid háliida. KJEMPEARTIG. her er det bare å lage og forme i vei.
 Monnestuolus girjji geahčadeame. Sitter i eggstolen og ser artige bilder i boka.

 Girjelohkan... "Høytlesning" på gang.....  :)

 Unnit ossodagas leat maid iešguđetlágan duodjebarggut. Sii čuhppet, liibmejit jna.
småbarnsavdelinga har også forskjellige formings og handtverksarbeider, de klipper, limer osv.

 Tuneallas suonjadeame. Dat lea hui buorre hárjehallan roavvamotorihkii.
kryping gjennom tunnellen. Det er kjempebra trening for grovmotorikken.


 Dá lea unna pianisttaš. En liten pianist.
 Go viessobearraigeahčči boahtá, de gal sus eai váillo reaŋggat ja biiggat. Dá lea ge juo okta reaŋga veahkkin bidjame verráha...Når vaktmesteren kommer, så har han masse små hjelpere.. Her får han hjelp av en liten dreng til å sette opp grind.

lagt inn av SKTB

tirsdag 13. september 2011

STUORIT OSSODAT SUIDNEN / STOREBARNSAVDELINGA SKJÆRT SENNAGRESS

Mii leat leamaš suidneme, snihkken heakkeliid, šluvgán suinniid ja heŋgen daid goikat. Mánát leat leamaš mielde olles bargoproseassas. Meahcis mii maid gáfestallat , mánáin leat mielde niesttedoasat ja guvssit. Ja mii dolastallat, boradit ja bargat.
Vi har vært og skjært sennagress. Barna har vært med i hele arbeidsprosessen. Når vi er på tur lagre vi også bål og spiser ute rundt bålet. Barna har med sin egen nistepakke og guksi.


 Vuolgán suidnenmátkái, mii vázzit .Dat lea buorre vázzit.
 På tur til å skjære sennagress, vi går. Det er bra tening i tillegg
 Gáfestallame meahcis. Spiser.
 Mánáin leat iežaset niesttedoasat mielde. Lea dehálaš oahpahit mánáide makkar biepmu heive váldit mielde meahccái. Na gea dá man hutkái, MONNI mielde ja gokebiegguid cáhpan. Daidguin goit olmmoš lea juobe hui eleš ja veadjá bargat...
Barna har med sine egne nistepakker. Det er veldig viktig å lære barna hvaslags mat det er høvelig å pakke med når man skal ut i skogen, og se her er det noen som har me kokt egg og skavet tørket reinkjøtt...Det var smart tenkt..og det gir skikkelig energi til å jobbe....:)
 Jeakkis suinniid čuohppame, Vi holder på å skjære sennagress.
 Bargit čuhppet, mánát cogget bonjaldagaid seahkaide. Sirpe lea hui basttil ja stuoris ahte ii leat nu vuogas ahte mánát čuhppet dainna. Det er de voksne som skjærer og barna setter gresset i sekkene. Redskapet man bruker til å skjære heter "sirpe", og det er ikke så lurt at barna får bruke den, da den er veldig skarp og ganske stor.

 Gal dat šadde olu bonjaldagat. Det ble masse gress. Dastto mii fas vulggimet. Albmalágan ráidu mis.
Da dro vi igjen, en lang lang rekke blir det når vi går etter hverandre....
 mnáidgárddis mii fertimet álggos ráhkadit heakkeliid vai beassat šluvgit suinniid. Min heakkelat ledje láhppon....Dan dihte fertimet ođđasit ráhkadit..
Vi lager spikerfjøl som vi bruker når vi ska slå sennegresset..
Vi hadde spikerfjøl, men de var forsvunnet plutselig...


 Ja de mii áluvgit suinniid....mánát šluvget maid. Og da slår vi gresset mot sikerfjølan, barna arbeider også..
 Ferte garrasit šluvgit vai suinnit dipmet ja šaddet albma litnásat. Man må slå hardt for at gresset skal bli mjukt.

 De mii heŋgimet suinniid goikat. Her har vi hengt sennegresset til tørk.
 Go suoinnit leat goikan, de mii galgat daid bilget. Ja de gal oažžu dállastit gápmagiid....:)

Når gresset har tørket, da fletter vi det sammen og det kan også tas i bruk til å settes i skallan....:)

MÁNÁT GÁVDNE STUORA MÁĐU ŠILLJUS/ BARNA FANT EN STOR MARK UTENFOR BARNEHAGEN

buohkat háliidit geahččat. Alle vil se....

lagt inn av SKTB