fredag 21. desember 2012

BUORIT JUOVLLAT BUOHKAIDE! GOD JUL TIL ALLE!

Adveantta/ Lucia feastta mánáidgárddis.
Advents og Lucia fest i barnehagen.
 dá lávlot unnit ossodat mánát. Her synger de minste barna.
 Dá lávlot stuorit ossodat mánát Lucia lávlaga. Her synger de største barna Lucia sangen.


 De bohte vel guokte unna guossáža skeaŋkkaiguin midjiide. Så fikk vi besøk av to små troll, de kom med gaver til oss.
 Eat máššan, skeaŋkkaid gal rabisteimmet. Mánát ožžo fiinna gohpuid.. Vi klarte ikke å vente, vi åpnet gavene..barna fikk fine kopper..
 dá ráhkadeame juovlastáluid. Vi har lager julenisser.

 ja stoahkan juovlastálu. og lekt julenissen også..
BUORIT JUOVLLAT! SÁVVET GÁHKKORČORU MÁNÁIDGÁRDDI MÁNÁT JA BARGIT.
GOD JUL! HILSEN FRA BARNA OG ANSATTE I GÁHKKORČORRU BARNEHAGE.

MII OAIDNALIT BOAHTTE JAGI ;)
VI SES NESTE ÅR ;)

onsdag 12. desember 2012

JUOVLAMÁNNU

Juovlamánus lea mis plánas ráhkadit juovlahearvvaid ja eará diŋggaid, láibut bihpporgáhkuid ja lussekatter, doallat adveantta\ Luciafeastta, geahččat juovlafilmmaid, ja feara maid eara.. Sihke stuorit ja unnit ossodat mánát barget daid.

SKÁBMA 2012 unnit mánáid ossodat

Skábman leat ollu barggut ja doaimmat unnit mánáin. I mørketia har de små massevis av artige aktiviteter.

 Stoahkat...Buot deháleamos mánáide.  Leke.. Det viktigste for barna.


 stoahkan ja doaimmat leat hui dehálaččat fiinna ja roavvamotorihka ovdáneapmái. I lek og aktiviteter øver barna på fin og grov motorikk.


 Bokset veahaš... Bokse litt..

 Bargat veaha. Dá leat ráhkadeame gáfegievdnevuložiid.. Jobbe litt.. her holder vi på med å lage gryteunderlag..


 Olgun lea ollu bargu...Ute har vi masse å gjøre..
 Ovdamearkka dihte humadit muohta ádjain. F eks å småprate med snømannen..
 ja olles čuosku dá....her i full galopp..

 Bihpporgáhkuid láibume.. Vi baker pepperkaker..


SKÁBMA 2012 stuorit mánáid ossodat

Skábman leat mis ollu doaimmat. Dalle láve leat oalle buolaš, nu ahte mis leat ollu doaimmat ja barggut sistte, vaikko fitnat gal olgun maid juohke beaivvi. Buollašeamos beivviid eat leat eara oanehaš olgun.

I mørketia har vi mye å gjøre. Da kommer også kulda, så vi har mye inneaktiviteter, men vi tar oss en tur ut hver dag allikevel. hvis det er veldig kaldt, er vi ute bare en liten stund.


 Mii liikot čuohppat, libmet ja ráhkadit...dat lea hui buorre fiinnamotorihka hárjehallan. Ja hui suohtas, seammas mii oahppat ivnniid, hámiid, dramatiseret ja máinnastit.
Vi liker å klippe, lime og lage..det er veldig bra for den fin motoriske utviklingen. det er veldig artig, samtidig som barna lærer farger og  former, vi dramatiserer og forteller eventyr.

 Stáludáiggiin bargame. dan lea soma čárvut ja hábmet das vaikko maid.
Jobber med trolldeig. Det er artig å kna og lage figurer av.


 Láirrin bargame. Ráhkadeame guliid. Vi lager fisker av leire.

 Jiekŋačuovggaid ráhkadan. Devddimet čázi guoros mielkepáhkaide ja njorresteimmet veaha mála daidda, dastto šluvgileimmet ja bijaimet galbmasii vai jikŋot. Go de rabaimet daid, de ledje šaddan ivdnejieŋat.

Vi har laget islykter. Vi fylte vann i tomme melkekartonger, helte i litt maling og ristet. så satte vi det til frysing . Da vi åpnet de, var det blitt farget is.

 Daid mii borddimet olggos ja cáhkkeheimmet ginttaliid. Nu fitnat čuvge min ivdnejieŋat.
De satte vi ut og tente lys. Det ble kjempekoselig.

 Eallu lei boahtan mánáidgárddi lusa...
Reinflokk utenfor barnehagen...
 Bihpporgáhkuid láibume. Mii leat ráhkkaneame adveantta/ Lucia festtii.
Vi har laget pepperkaker til Advents/ Lucia festen.


 Juoŋasteame. Stuorimus mánát fitne juoŋasteame. Dohko ledje maid boahtán min verddemánáidgárdi Láttošluohka mánáidgárdi Karašjogas.
De største barna har vært å fisket med garn under isen. Vi var der sammen med vår verdde barnehage Lattošluohka barnehage fra Karasjok.
 Johan Anders Somby bagádalai mo galgá bargat.
Johan Anders Somby viser oss hvordan man skal gjøre dette.
 ledje ollu guolit darvánan fierbmái. Det var masse fisk fast i garnet.


Beasaimet muhttin raje guliid váldit mielde. Vi fikk ta med fisken hjem.