tirsdag 27. mars 2012

Mánáidgárddebeaivi / Barnehagedagen 2012

20. beaivvi njukčamánus lei mánáidgárddebeaivi.
Dán jagi lei fáddá "Dat buoremus unnimusaide"
Mii hálideimmet čalmmustahttit ovttasbarggu ruovttuid ja mánáidgárddi gaska
ja bivddiimet váhnemiid boahtit veahkkin, vai fárrolaga oažžut min lávu ortnegii.

Årets barnehagedag var den 20 mars.
I år var slagordet "Det beste for de minste"
Vi hadde lagt fokus på samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi spurte foreldrene om å komme til barnehagen og hjelpe oss å få den store lavvoen i orden.
                              
 Oaččuimet buori veahki váhnemiin geain lei vejolaš fitnat min luhte dan beaivvi. GIITU VEAHKI OVDDAS! :)

Vi fikk god hjelp av foreldrene som hadde mulighet å komme til oss den dagen. TAKK FOR HJELPEN! :)
De gal beasaimet dola dahkat lávvui, vuosttaš háve dán jagi, somá...

Da var det bare å tenne bål i lavvoen, for første gang i år, artig...

Heargevuodjin / Kjøring med rein

Dán giđa lea mis leamaš heargevuodjin fáddán, vai mii oahpasnuvvat árbevirolaš vánddardanvuohkái.
Denne våren har vi hatt kjøring med rein som tema, dette for å bli kjent med den tradisjonelle samiske "fremkomstmiddelet"
vuoi lei juo somá, ja leahttu! :)
oj det var artig! :)

Giđaniestti / Tørketkjøtt

De lei áigi niesttebohcco oastit vai midjide šaddá goikebiergu.
Da var det tid for nisterein, slik at vi får tørkakjøtt.Mis lei muhtin váhnen veahkkin njuovvame, rihtteme, lahpáme ja sálteme.
Vi har hatt en forelder til å hjelpe med slakting og salting av kjøttet.
 Dál ii leat go heŋget goikat! :)
Nu skal det henges til tørk! :)

Gárdun


Unnit ossodagas lea leamaš rievssatfáddá njukčamánu álggus.
Mii leat geahččan rievssat govaid ja maid ráhkadan rievssahit báhpiris.
Mii leat maid leamaš gárdume..Ja darvánii gal rievssat, beasaimet albma rievssaha maid oaidnit :)