tirsdag 27. mars 2012

Heargevuodjin / Kjøring med rein

Dán giđa lea mis leamaš heargevuodjin fáddán, vai mii oahpasnuvvat árbevirolaš vánddardanvuohkái.
Denne våren har vi hatt kjøring med rein som tema, dette for å bli kjent med den tradisjonelle samiske "fremkomstmiddelet"
vuoi lei juo somá, ja leahttu! :)
oj det var artig! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar