tirsdag 27. mars 2012

Mánáidgárddebeaivi / Barnehagedagen 2012

20. beaivvi njukčamánus lei mánáidgárddebeaivi.
Dán jagi lei fáddá "Dat buoremus unnimusaide"
Mii hálideimmet čalmmustahttit ovttasbarggu ruovttuid ja mánáidgárddi gaska
ja bivddiimet váhnemiid boahtit veahkkin, vai fárrolaga oažžut min lávu ortnegii.

Årets barnehagedag var den 20 mars.
I år var slagordet "Det beste for de minste"
Vi hadde lagt fokus på samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi spurte foreldrene om å komme til barnehagen og hjelpe oss å få den store lavvoen i orden.
                              
 Oaččuimet buori veahki váhnemiin geain lei vejolaš fitnat min luhte dan beaivvi. GIITU VEAHKI OVDDAS! :)

Vi fikk god hjelp av foreldrene som hadde mulighet å komme til oss den dagen. TAKK FOR HJELPEN! :)
De gal beasaimet dola dahkat lávvui, vuosttaš háve dán jagi, somá...

Da var det bare å tenne bål i lavvoen, for første gang i år, artig...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar